www.kaunostiklas.lt
Tel.:+370 37 395022
E.mail.:stiklas@kaunostiklas.lt
Mus jau pasirinko
calsberg
Svyturys
Alita
Sprite
Itaina
Utenos
Ragutis
 Bosca
Kalnapilis
ES
Mus išliejo:
Visos teisės saugomos

   UAB ,,KAUNO STIKLAS” KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA


 Bendrovės veikla – pramoninė įvairių talpų bei spalvų butelių gamyba ir unikalių kliento sumanymų įgyvendinimas - projektų kūrimas ir realizavimas. Siūlomi klientams buteliai turi būti aukščiausios kokybės ir prieinamos kainos, pagaminti laikantis geros gamybos praktikos. Svarbiausi veiksniai, padedantys mums įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, yra mūsų darbuotojų profesionalumas ir atsakomybė už bendrovės įsipareigojimus.

 UAB „Kauno stiklas“ moto: Kreipkitės į mus, ir Jūsų rūpestis dėl butelių bus išspręstas!


 STRATEGINIAI UŽDAVINIAI IR VEIKLOS KRYPTYS

  • Numatyti, vertinti ir įgyvendinti klientų poreikius;
  • Gaminamų produktų saugos ir kokybės užtikrinimui taikyti geros gamybos praktikos principus, pažangias tecnologijas;
  • Vadovautis įdiegta vadybos sistema, atitinkančia ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 standartų reikalavimus, nuolat tobulinti valdymo procesus, siekti kokybės ir aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo;
  • Vykdyti aplinkos taršos prevenciją, taupiai ir racionaliai naudojant gamtinius bei energetinius išteklius, diegiant ekologijos požiūriu pažangias technines naujoves;
  • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir sąmoningumą;
  • Ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, užtikrinti darbuotojams saugias bei aplinkai draugiškas darbo vietas;
  • Užtikrinti įmonei taikomų nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų bei kitų įsipareigojimų vykdymą, gaminant ir tiekiant kokybiškus bei saugius gaminius sutartu laiku;
  • Įgyvendinant kokybės ir aplinkos apsaugos politiką, glaudžiai bendradarbiauti su tiekėjais, paslaugų teikėjais ir kitais verslo partneriais;
  • Užtikrinti gerus asmeninius–dalykinius darbuotojų ir vadovybės santykius, kaip vieną pagrindinių kokybės garantų;
  • Būti atviriems visuomenei.

 UAB „Kauno stiklas“ kokybės ir aplinkos apsaugos politika prieinama viešai – visi bendrovės darbuotojai bei asmenys, dirbantys bendroves pavedimu, yra supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis.